Yaratıcı Yazma

Yaratıcı Yazma Nedir?

Yaratıcı Yazma, bir anlamda “özgürce yazabilmek” demektir – en genel anlamıyla duyguları, düşünceleri, izlenimleri, hayalleri ifade etmeye yarayan bir yazma biçimidir. Amacı okuru bilgilendirmek değil, etkilemektir. Yaratıcı Yazma, içinde yüzdüğümüz sıradanlık kültürünün ya da kitlesel aidiyetin dışına adım atmamıza imkân sağlar.

Yaratıcı Yazma kurgusal olabilir (şiir, öykü, roman gibi) ya da olmayabilir (deneme gibi).

“Özgürce yazabilmek” demiştik – ama elbette ki Yaratıcı Yazma’da yazım kurallarına bağlı olacağız; “özgürce yazmak”, “özensizce /bilgisizce yazmak” demek değildir!

Ancak, bilgilendirme amaçlı akademik, mesleki, teknik yazı türlerinde var olan pek çok kural ve sınırlama, Yaratıcı Yazma için geçerli değildir. Yaratıcı Yazma, işte bu anlamda “özgür”dür.

Yaratıcı Yazma insana her zaman kolay gelmese de, son derecede zevkli bir uğraştır ve yazı tamamlandığında insana müthiş bir tatmin duygusu verir.

Yaratıcı Yazma Ne Değildir?

Akademik, mesleki, teknik – genel anlamıyla bilgi vermeyi amaçlayan metinler, belli oranda yaratıcılık gerektirseler de, Yaratıcı Yazma’nın kapsamına girmezler.

Yaratıcı Yazma Niçin Önemli ve Gereklidir?
  • Yaratıcı Yazma Hayal Gücünü Geliştirir:

Hayalî bir dünyayı sıfırdan yaratmak, sadece iç dünyamızı zenginleştirmekle ve bize yepyeni dünyaların kapısını aralamakla kalmaz… Hayal kurabilmek özel hayatımızda olsun, iş hayatımızda olsun, yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirebilmenin, sorun çözebilmenin de anahtarıdır.

  • Yaratıcı Yazma, Yazma Becerisini Geliştirir:

Kafamızda canlanan fikir ve imgeleri özgün bir metne dönüştürme ve kâğıda dökülmüş bu metni biçimlendirerek, okurumuzun ilgisini çekecek, onu etkileyecek bir edebî yapıta dönüştürme uğraşı, yazma becerilerimizi geliştirir.

  • Yaratıcı Yazma, İletişim Becerisini Geliştirir:

Yaratıcı Yazma atölyesinde özgün bir metni biçimlendirmek ve yazma grubuyla paylaşmak, cesaret ve grup içinde karşılıklı güven gerektiren bir iştir. Bu deneyim, etkili iletişim becerilerinin önem taşıdığı iş hayatında da bize yardımcı olacaktır.

  • Yaratıcı Yazma, İkna Etme Becerisini Geliştirir:

Kurgusal bir dünya yarattığımızda, okurlarımızı böyle bir dünyanın mümkün olduğu konusunda ikna edebilmemiz gerekir. Bu amaçla inandırıcı karakterler çizmeye, kelimelerimizle okurun zihninde imgeler canlandırmaya çalışırız.

  • Yaratıcı Yazma, Disiplin Öğretir:

Düşünce ve hayallerimizi kâğıda dökerek başkaları için okunması anlamlı ve zevkli bir yapıta dönüştürmek, bir disiplin çalışmasıdır. Düşüncelerin, cümle yapılarının, imlânın iyi düzenlenmiş, net, anlaşılır olması gerekir.

  • Yaratıcı Yazma, Bir Tür ‘Terapi’dir:

Yaratıcı Yazma sayesinde en utangaçlarımız bile düş ve hayallerini dillendirebilir. Kendi duygularımızı kâğıda dökmek, zaman zaman bizi bile şaşırtır. İç dünyamızı tanımayı, bir anlamda terbiye etmeyi öğrenirken, içgörü ve hoşgörü kazanırız. Yaratıcı Yazma, kendimizle daha da barışık olmamıza yardımcı olur.

alıntıdır.

orijinali :http://myweb.sabanciuniv.edu/yaraticiyazma/yaratici-yazma-hakkinda/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s